Psychoterapia i Psychologia


Psychoterapia
Psychoterapeuta mgr Grażyna Ochowiak
130 zł/ godzinna sesja terapeutyczna

,,Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem,
a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”

C.G.Jung

Każde zdarzenie, które pojawia się w naszym życiu ma swój sens. Choroby, wypadki, zdarzenia, które uważamy za przykre i krzywdzące nie są błędem natury, pechem czy złym losem. Stanowią optymalne rozwiązanie by utrzymać organizm przy życiu, by mógł przetrwać, rozwijać się, poszerzać swoją świadomość. Każda dolegliwość czy niedogodność stwarza szansę przeorganizowania siebie i stworzenia nowej jakości życia. To co nam doskwiera staje się naszym sprzymierzeńcem. Wszystko dzieje się dla nas, a nie przeciwko nam, choć czasem możemy mieć wrażenie, że jest odwrotnie. Wystarczy to zauważyć, uświadomić sobie i z tego skorzystać.

Terapia koncentruje się na procesie klienta i jest niedyrektywna. Terapeuta proponuje metodę i ścieżkę obserwując uważnie feedback /informację zwrotną/ klienta.
Będę uważnie podążać za Twoimi snami, symptomami, sygnałami z ciała, trudnościami w relacjach i za Twoją osobistą historią.
Zapraszam na terapię osoby indywidualne, rodziców i dzieci, pary, partnerów, przyjaciół, rodziny, osoby, które chcą rozwiązać trudności, konflikty. Zapraszam też wszystkich, którzy potrzebują pomocy w codziennym problemach lub chcą wzbogacić siebie, poszerzyć swoją świadomość.
Pracuję ze snami, symptomami chorobowymi, zaburzeniami odżywiania, depresją, relacjami, powracającymi sytuacjami życiowymi /wzorcami/ i zwyczajnymi ludzkimi problemami.
Cechuje mnie wyjątkowa wrażliwość połączona z bezkompromisowością w docieraniu do przyczyn trudnych sytuacji życiowych. W pracy łączę wiedzę z ogromną intuicją. Pokazuję jak spojrzeć na problemy osobiste z szerszej perspektywy.Psychologia
Psycholog mgr Marta Brodowska
100 zł/ godzinna sesja terapeutyczna

    Psycholog zajmuje się przede wszystkim

   - przeprowadzaniem badań psychologicznych;
   - udzielaniem pomocy psychologicznej, a w tym:
 • prowadzeniem konsultacji psychologicznej czyli wstępnym rozpoznaniem problemów i zaburzeń

 • udzielaniem wsparcia psychologicznego np. w sytuacjach kryzysowych

 • poradnictwem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych

 • psychoedukacją

 • rozwojem osobistym  
   - prowadzeniem psychoterapii (po odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii)
   - diagnozowaniem psychologicznym, opiniowaniem psychologicznym, orzekaniem - w wyspecjalizowanych placówkach,
     (np. poradnia   zdrowia psychicznego)
   - przeprowadzaniem badań psychologicznych

Obszary pomocy psychologicznej :

 • zaburzenia depresyjne: epizody depresji, nawracające, poporodowe

 • zaburzenia lękowe : obsesyjno – kompulsyjne, fobie, lęk uogólniony, lęk paniczny

 • zaburzenia pod postacią somatyczną („soma” - ciało)

 • doświadczenie traumy (zespół stresu pourazowego)

 • żal po stracie, praca z żałobą

 • doświadczanie kryzysów emocjonalnych, tożsamościowych

 • poradnictwo rodzicielskie

Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.