Poradnia psychologiczna w Centrum Zdrowego Człowieka

 Psycholog mgr Aleksandra Klecha

Swoją ofertę kieruje do osób dorosłych, par i małżeństw, zmagającymi się z:
 • zaburzeniami depresyjnymi
 • zaburzeniami lękowymi
 • sytuacjach kryzysowych, straty i żałoby
 • trudnościami w relacjach interpersonalnych;
 • trudnościami rodzicielskimi;
 • trudnościami życiowymi
 • trudnościami w funkcjonowaniu seksualnym

Pani Aleksandra ukończyła psychologię oraz podyplomowe studia seksuologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi, osobami z niepełnosprawnościami, a także z parami i małżeństwami zmagającymi się z kryzysami w związku i rodzicielskimi. Obecnie szkoli się w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego
W swojej pracy korzysta z podejścia poznawczo-behawioralnego, które stanowi pomoc w skutecznym i szybkim wprowadzeniu zmian w życiu.


Psycholog mgr Marta Brodowska

Swoją ofertę kieruje do  do dzieci, młodzieży i dorosłych


    Jako psycholog zajmuje się przede wszystkim

   - przeprowadzaniem badań psychologicznych;
   - udzielaniem pomocy psychologicznej, a w tym:
 • prowadzeniem konsultacji psychologicznej czyli wstępnym rozpoznaniem problemów i zaburzeń

 • udzielaniem wsparcia psychologicznego np. w sytuacjach kryzysowych

 • poradnictwem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych

 • psychoedukacją

 • rozwojem osobistym  
   - prowadzeniem psychoterapii (po odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii)
   - diagnozowaniem psychologicznym, opiniowaniem psychologicznym, orzekaniem - w wyspecjalizowanych placówkach,
     (np. poradnia  zdrowia psychicznego)
   - przeprowadzaniem badań psychologicznych

Obszary pomocy psychologicznej :

 • zaburzenia depresyjne: epizody depresji, nawracające, poporodowe

 • zaburzenia lękowe : obsesyjno – kompulsyjne, fobie, lęk uogólniony, lęk paniczny

 • zaburzenia pod postacią somatyczną („soma” - ciało)

 • doświadczenie traumy (zespół stresu pourazowego)

 • żal po stracie, praca z żałobą

 • doświadczanie kryzysów emocjonalnych, tożsamościowych

 • poradnictwo rodzicielskie

Rejestracja telefoniczna: 511 120 003

Koszt :

110 zł/ godzinna sesja terapeutyczna

120 zł/ godzinna sesja terapeutyczna dla par