Psychologia

Oferta skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych
Psycholog mgr Marta Brodowska
100 zł/ godzinna sesja terapeutyczna

    Psycholog zajmuje się przede wszystkim

   - przeprowadzaniem badań psychologicznych;
   - udzielaniem pomocy psychologicznej, a w tym:
 • prowadzeniem konsultacji psychologicznej czyli wstępnym rozpoznaniem problemów i zaburzeń

 • udzielaniem wsparcia psychologicznego np. w sytuacjach kryzysowych

 • poradnictwem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych

 • psychoedukacją

 • rozwojem osobistym  
   - prowadzeniem psychoterapii (po odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii)
   - diagnozowaniem psychologicznym, opiniowaniem psychologicznym, orzekaniem - w wyspecjalizowanych placówkach,
     (np. poradnia  zdrowia psychicznego)
   - przeprowadzaniem badań psychologicznych

Obszary pomocy psychologicznej :

 • zaburzenia depresyjne: epizody depresji, nawracające, poporodowe

 • zaburzenia lękowe : obsesyjno – kompulsyjne, fobie, lęk uogólniony, lęk paniczny

 • zaburzenia pod postacią somatyczną („soma” - ciało)

 • doświadczenie traumy (zespół stresu pourazowego)

 • żal po stracie, praca z żałobą

 • doświadczanie kryzysów emocjonalnych, tożsamościowych

 • poradnictwo rodzicielskie